Piatok 26.09.2003

16.00 – Prezentácia účastníkov – FPC
17.00 – Sv. Omša – kostol sv. Ondreja
18.15 – večera – Kolkáreň
19.00 – Večerné vystúpenia zborov – kostol sv. Ondreja
         – organistka
         – Shema
         – organistka
         – Nadzieja 
         – adorácia
do 23.00

Sobota 27.09.2003

07.00 – sv. omša – Kostol
08.00 – ranné chvály (Zdenko Pupík) – FPC
08.30 – vystúpenie: Lamačania (mohli by urobiť aj prednášku)
09.30 – vystúpenie : Križiaci
11.45 – vystúpenie: Radosť, Krásno n/Kys.
12.30 – Obedňajšia prestávka
13.30 – vystúpenie: Hrozen (16.00 – 17.00)
14.30 – vystúpenie: Siewcy z Lednicy – Poznaň
15.30 – vystúpenie: Ilegal party
16.30 – vystúpenie: Makabi
17.30 – vystúpenie: Ebed
18.30 – vystúpenie: Timothy
19.30 – vystúpenie: Jiný rytmus
21.30 – záver (Paprsky?)