PROGRAM FESTIVALU:

PIATOK 26.SEPTEMBER 2003

16.00 PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV, UBYTOVANIE
(FARSKÉ PASTORAČNÉ CENTRUM, KRÁSNO N/KYSUCOU)
17.00 SV. OMŠA ( KOSTOL SV. ONDREJA)
18.15 ORGANOVÁ HUDBA
18.45 VYSTÚPENIE CHORÁLOVÉHO ZBORU — SHEMA
19.30 ORGANOVÁ HUDBA
20.00 VYSTÚPENIE CHORÁLOVÉHO ZBORU — NADZIEJA
21.00 MARTINA ASADI AZAD
22.00 LAMAČSKÉ CHVÁLY
23.20 UKONČENIE PRVÉHO DŇA


SOBOTA 27.SEPTEMBER 2003


7.00 SV.OMŠA (KOSTOL SV.ONDREJA)
8.00 CHVÁLY (KULTÚRNY DOM)
8.30 LÁMAČSKE CHVÁLY
9.30 VTÁČATÁ
10.30 KRIŽIACI
11.30 OBED (KOLKÁREŇ)
13.00 EBED
13.30 SIEWCY Z LEDNICY
14.30 MAKABI
15.30 NADZIEJA
16.30 HROZEN
17.30 PRESTÁVKA
18.00 TIMOTHY
19.30 JINÝ RYTMUS