Program festivalu:

Piatok 10.september 2004 – KOSTOL SV. ONDREJA
16.00 – Prezentácia účastníkov, ubytovanie (Farské pastoračné centrum, Krásno n/Kysucou)
17.00 – Sv. omša, liturgiu doprevádza mládežnícky spevácky zbor MAKABI
18.10 – SHEMA – chorálový zbor, Kysucké Nové Mesto
19.10 – CANTICA – chorálový zbor, Bystra, Poľsko
20.10 – BUTTERFLY, mládežnícky zbor, Žilina
21.20 – PAPRSKY, chorálový zbor, Česko
22.30 – CHVÁLY A ADORÁCIA:
– MARTINA ASADI AZAD, Čadca
– RICHARD ČANAKY, -sólo, Bratislava
24.00 – Ukončenie prvého dňa festivalu


Sobota 11.september 2004 – KULTÚRNY DOM
08.00 – Svätá omša (kostol sv. Ondreja)
09.00 – EBED, Krásno nad Kysucou
10.00 – RIVER & BAND, Žilina
11.00 – RICHARD ČANAKY, Bratislava
12.00 – obedňajšia prestávka (Kolkáreň)
13.30 – DANIEL A ZUZANA KACZMARCZYK, Český Tešín, Češko
14.40 – VŽDY A VŠADE, Bratislava
15.50 – LÁMAČSKÉ CHVÁLY, Bratislava
16.50 – prestávka
17.10 – JINÝ RYTMUS, Znojmo, Česko
18.20 – TIMOTHY, Prešov
19.30 – HEAVEN´S SHORE, Slovensko, Veľká Británia
20.40 – MATE.O, Poľsko
22.00 – Ukončenie festivalu