Program festivalu:

Piatok 9.september 2005 – KOSTOL SV. ONDREJA
16.00 – Prezentácia účastníkov, ubytovanie (Farské pastoračné centrum, Krásno n/Kysucou)
17.00 – Sv. omša, liturgiu doprevádza mládežnícky spevácky zbor MAKABI
18.10 – Detský komorný spevacký zbor pri ZUŠ Turzovka pod vedením Mgr. Iriny Školníkovej
19.00 – Chór Milowieczki – chorálový zbor, Milowka, Poľsko
20.00 – NÁDEJ – mládežnícky spevácky zbor, Prievidza
21.00 – nO nO nO <– – mládežnícky spevácky zbor, Žilina
22.00 – PRIVIGHETOARE – mládežnícky spevácky zbor, Temešvar, Rumunsko
22.45 – Adorácia – doprovod Stelka Halvoniková / Marek Novotný
23.45 – Ukončenie prvého dňa festivalu
Sobota 10.september 2005 – KULTÚRNY DOM
08.00 – Svätá omša (kostol sv. Ondreja)

Program pre deti – Farské pastoračné centrum
10.00 – Jiří Zmožek, ČR
11.00 – Daniel Shaw (Heaven´s Shore, GB)
Program v Kultúrnom dome
13.00 – Andy & P.R.C., SR
14.00 – Marek Novotný, SR
15.00 – S2G BAND, SR
16.00 – Raindown, SR
17.00 – Jiří Zmožek, ČR
18.00 – Prestávka
19.00 – Vždy a všade , SR
20.00 – Jiný Rytmus, ČR
21.00 – Leaf, PL – z technických príčin zrušené
22.00 – Kato, GB