Program festivalu:

Piatok 8.september 2006 – KOSTOL SV. ONDREJA
17.00 – Svätá omša v kostole sv. Ondreja, liturgiu doprevádza mládežnícky spevácky zbor MAKABI
18.00 – Mládežnícky zbor Shema – Kysucké Nové Mesto
19.00 – Chorálový zbor – Třanovice (Česká republika)
20.00 – Spevácka ženská skupina – Šlemieň (Poľsko)
21.00 – Stella Havloníková – Krásno nad Kysucou – sólo spev – doprovod adorácie
21.30 – Martina Asadi Azad
22.00 – Ukončenie prvého dňa festivalu


Sobota 9.september 2006 – KULTÚRNY DOM
16.00 – Mikamiria – Pewel Šlemienska (Poľsko)
17.00 – Ebed – Krásno nad Kysucou
18.00 – River & Band – Žilina
19.00 – No xcuse – Žilina
20.00 – The elements – Čierny Balog
21.00 – Veselá zubatá – Praha (Česko)
22.00 – Ukončenie festivalu