Program festivalu

Piatok 7. september 2007 – KULTÚRNY DOM
17.00 – Svätá omša v kostole sv. Ondreja, liturgiu doprevádza mládež. spevácky zbor MAKABI
18.00 – Detský spevácky zbor VTÁČATÁ, Krásno nad Kysucou
19.00 – Mandolínový súbor ŽIARINKA, Nesluša
20.15 – Ukončenie prvého dňa


Sobota 8. september 2007 – KULTÚRNY DOM
14.30 – MRRK, Zlín
15.30 – Bizarné ticho, Bánovce nad Bebravou
16.30 – Dizraeli, Krásno nad Kysucou
17.30 – Ebed, Krásno nad Kysucou
18.30 – Prestávka
19.00 – Saleziáni, Bratislava
20.00 – Trinity group, Trnava
21.00 – Veselá zubatá, Praha
22.30 – Ukončenie druhého dňa