Program festivalu:
Piatok 12. september 2008 – KULTÚRNY DOM
18:00 – 18:30 – Ebed – SK
18:30 – 19:00 – Zoznámte sa: Pavol z Tarzu, prednáška ThLic. Z. Pupík
19:00 – 20:15 – Divadelný súbor „Papavero“: Žatva, Žilina – SK


Sobota 13. september 2008 – KULTÚRNY DOM
14:15 – 15:00 – Len tak pre radosť – SK
15:10 – 15:50 – Dizraeli – SK
16:00 – 16:50 – The elements – SK
17:00 – 17:50 – Slnovrat – SK
18:00 – 19:00 – Run(a)way – ČR
19:00 – 19:25 – Prestávka
19:30 – 20:35 – Leaf – PL
20:45 – 22:00 – Jiný rytmus – ČR
22:00 – Ukončenie programu