Piatok 4. september 2009 – KULTÚRNY DOM
18:00 – 19:00 – Lámačské chvály – Worshipová hudobná skupina – Bratislava
19:00 – 19:50 – Chvály a uctievanie Boha – prednáška, diskusia – Mgr. Mário Tomášik
19:50 – S tebou, bez teba – tanečné divadlo Ji:dí – Krásno nad Kysucou


Sobota 5. september 2009 – KULTÚRNY DOM
16:00 – 16:50 – Soľ a cukor – Pop folková formácia so slovenskými a anglickými textami – Tatranská Lomnica
17:00 – 17:50 – Invention – Worshipová hudobná skupina – Žilina
18:00 – 18:50 – For VIP – Poprocková hudobná skupina – Žywiec, Poľsko
19:15 – 20:05 – R.E.J. – Skupina pod vplyvom british pop music – Český Tešín
20:15 – 21:20 – Timothy – Už legendárna worshipová hudobná skupina – Prešov
21:30 – Záver programu