PROGRAM:

17:00- spevácky zbor z Milowky
17:40 – Karmel hud. skupina
18:30 – Shema – spev. zbor
19:15 Sklo – vokálna hud. skupina Bratislava
20:15 – Tobl- hud. skupina
21:00 – Ebed hud. skupina Krásno