Program pre rok 2016

Sobota 1.10.

15:00           Emauz

16:30           Song In The Night

18:00           Angelino

19:30           BCC Worship

21:00           Janais

Nedeľa  2.10.

10:45                         Sv. omša v kostole sv. Ondreja – spevácky zbor Makabi

15:00                         JI:DI

15:15                         Prednáška vdp. Karol Vallo: Milosrdenstvo verzus odsúdenie

16:30                         Stella & hostia