Program pre rok 2017

Piatok 1.9.

Námestie pred kultúrnym domom a areál ZŠ:

13.30 – Horizon

Detský program:
14.00 – Hry a súťaže pre deti a mládež
16.30 – S.I.L.A.

Workshopy pre dospelých a mládež:
 Zumba s Mary
 Lezecká stena
 Futbal
 Strieľanie zo vzduchovky
 15.00 Mgr. Lenka Šáteková, PhD. – Dojčenie a nosenie detí
(prednáška)


Farský kostol sv. Ondreja:
17.00 – Adorácia, STELLA
18.00 – Svätá omša, spevácky zbor MAKABI


Námestie pred kultúrnym domom:
19.00 – Pavel Helan, ČR – https://www.facebook.com/pavelhelanofficial/
20.15 – Angelino, Nitra – http://bandzone.cz/andzelino
21.30 – Simona Martausová – https://www.simamartausova.sk/
22.30 – Miťo Bodnár, Bratislava – https://www.youtube.com/watch?v=dVhy8Ej-cLI

Jednotlivé časy vystúpení sa môžu meniť.