Festival vytvára priestor na prezentáciu a rozvoj gospelovej hudby na severozápadnom Slovensku a na spoluprácu so susednými regiónmi Poľskej a Českej republiky. Podnecuje k tvorivej činnosti a vypĺňa priestor vo využívaní a zmysluplnému tráveniu voľného času dnešného mladého človeka. Prostredníctvom prezentácie vlastnej tvorby sa podporuje tvorivosť a cieľavedomosť a zároveň duchovný a kultúrny rast mládeže a dospelých.

Festival je nesúťažný. Má ambíciu byť v budúcnosti miestom prezentácie amatérskych i profesionálnych tvorcov tejto hudby. Podporuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti kultúry a duchovného života.

Vstup je voľný!