Podpor nás i Ty

Podpor nás či už finančnou čiastkou alebo pomocou. Finačnou stránkou nás možeš podporiť formou 2% z dane alebo poslaním menšej finančnej čiastky na náš účet.

Adresa: Nám. mieru 158, 02302 Krásno nad Kysucou

IČO: 37806467

Právna forma: Občianske združenie

Číslo účtu: 5036302193/0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)