Sobota 08. 09. 2018

Námestie pred kultúrnym domom

15.30 Detský spevácky zbor Vtáčatá
17.00 Svätá omša s doprovodom mládežníckeho zboru Makabi
18.30 Dizraeli
19.45 Angelino
21.00 F 6